Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
1120099
Đang online
1501
TIN HOẠT ĐỘNG CỤC HHVN
Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (20/08/2019)

Thực hiện kế hoạch số 10 – KH/ĐU, của Đảng ủy Cục HHVN về tổ chức Hội nghị 03 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong 02 ngày ngày 16,17/8/2019, Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQTW; đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HHVN, các đồng chí trưởng các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ, Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối. Về dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Cục, các đồng chí Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục, các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí đảng viên đại biểu của các Đảng bộ, chi bộ cử về tham dự Hội nghị. Hội nghị xúc động khi được xem hoạt cảnh "Người về thăm quê" tiết mục văn nghệ đặc sắc của chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nghệ An cùng lời ca, tiếng hát của Đoàn TNCSHCM Cục Hàng hải Việt Nam gửi tới Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Trong 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Với mục đích yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Làm cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong thực thi nhiệm vụ và trong đời sống xã hội.


Đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HHVN phát biểu tại Hội Nghị

Đảng ủy Cục đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW đến từng chi bộ để đảng viên, công chức, viên chức biết và thực hiện; xác định rõ mục đích, yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị đối với cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng chi bộ, vận dụng các hình thức linh hoạt, phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, liên tục, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên .

Các Đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Cục thường xuyên tiến hành rà soát, bổ sung và chỉ đạo thực hiện những quy tắc ứng xử theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện". Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần đề cao trách nhiệm, tự giác học tập, làm theo trước để nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Các đồng chí Uỷ viên BanThường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, Bí thư cấp ủy các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xác định một việc cụ thể làm theo Bác hằng năm, được công khai trong tập thể lãnh đạo, cấp ủy nơi sinh hoạt và đưa vào nội dung kiểm điểm cuối năm. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục và tổ chức Đoàn các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động các phong trào thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tổ chức các hình thức đa dạng, phong phú, lôi cuốn thanh niên. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, của ngành, đơn vị. Cổng thông tin điện tử của Cục và các đơn vị lập chuyên trang, chương trình thường xuyên tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng kịp thời có hình thức biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo hướng dẫn của Đảng ủy Cục.

Đảng ủy Cục đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa 2016 - 2020 "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những diễn biến "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ "; chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân".

Các Đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện học tập nghiêm túc, hiệu quả. Nhiều đảng bộ, chi bộ đã có cách làm hay, sáng tạo như đa số chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề: mỗi năm chi bộ lựa chọn hai nội dung cốt lõi của chuyên đề học tập của năm để xây dựng nội dung cho cuộc sinh hoạt chuyên đề của Quý, còn hai Quý còn lại nội dung thường về công tác chuyên môn, công tác đoàn thể... Có Đảng bộ, chi bộ duy trì tốt việc tổ chức thường niên cuộc thi Kể chuyện, ngâm thơ, biểu diễn văn nghệ... vào dịp Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, kết hợp vinh danh ken thưởng các thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW. Có nhiều bài viết, có nhiều câu chuyện về Bác đã được kể, gây ấn tượng tốt và tạo sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đảng viên về tấm gương của Bác dung dị nhưng cao cả, rất gần gũi và dễ làm theo nếu có nhận thức đúng đắn và một quyết tâm lớn. Nhiều Chi bộ đã cụ thể hóa việc học tập,làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung các phong trào thi đua như phong trào "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", " Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp", văn hóa ứng xử trong cơ quan, đơn vị với phương châm "4 xin" và "4 luôn"; Phong trào hưởng ứng năm An toàn giao thông với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên " với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết" ; Phong trào thi đua "Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều và quản lý giỏi", phong trào "Học tập nâng cao trình độ, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý"...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đỗ Ngọc An Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị và việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết chu đáo, trang trọng của Đảng ủy Cục. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Đảng ủy Cục cùng với 06 bài tham luận đã nói lên hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Đảng ủy Cục và các Đảng bộ, chi bộ. Đồng chí biểu dương thành tích các tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng tại Hội nghị. Tại hội nghị đồng chí nhấn mạnh một số việc mà Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam cần tập trung chỉ đạo:

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của viêc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36 - NQ/ĐU của Hội nghị TW 8 khóa XII về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 ";

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị uyết Trung ương 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", "Về hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ Cục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên tuyền, giáo dục, quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí truyền thông với các nội dung hấp dẫn, sâu sắc... nhằm tuyên truyền, giới thiệu quá trình thực hiện và kết quả việc học tập và làm theo Bác, cần đầu tư nhiều hơn cho các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình, gương "người tốt, việc tốt"; phổ biến những kinh nghiệm hay, cách sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW. Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc đấu tranh với cái xấu; khích lệ, động viên, bảo vệ, tôn vinh, phát huy những giá trị, những hành động cao đẹp.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQTW, đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thay mặt Đảng ủy Cục cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ trong các năm qua đã quan tâm chỉ đạo Đảng ủy Cục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 –CT/TW và hứa sẽ quyết tâm cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành, tập thể lãnh đạo Cục tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng, nguyện đoàn kết một lòng đi theo Đảng, tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam "Trong sạch vững mạnh" thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Cũng trong chương trình hội nghị sơ kết đoàn đại biểu Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức chuyến đi "Về nguồn" hết sức có ý nghĩa nhất là trong các ngày tháng 8 lịch sử của đất nước kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2019); 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người; 74 năm ngày thành lập ngành Giao thông vận tải (28/8/1945 – 28/8/2019). Đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử Đặc biệt Quốc gia Tân Trào (Lán Nà Nưa, Cây đa Tân Trào, Đình Tân Trào); Lễ dâng hương tại khu di tích Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên; Lễ dâng hương tại khu đền thờ Bác Hồ tại Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, thăm Quảng trường Nguyễn Tất Thành; Lễ dâng hương tại khu di tích của Bộ GTVT tại thôn Móc Dòm, xã Tuấn Lộ, Huyện Sơn Dương.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tiết mục văn nghệ của Cảng vụ Nghệ An đóng góp tại Hội Nghị


Văn phòng Đảng ủy Cục


Tin khác
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ