Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
232659
Đang online
2412
DỊCH VỤ HÀNG HẢI
Chuẩn bị nội dung Hội nghị phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (27/06/2013)

Ngày 26/6/2013, Cục HHVN đã có Công văn số: 1969/CHHVN-VTDVHH gửi các đơn vị, công ty về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Văn bản số 542/QĐ-BGTVT ngày 06/3/2013 của Bộ GTVT, Cục Hàng hải VN đã hoàn thành dự thảo Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Để có cơ sở báo cáo Bộ GTVT trình Thủ tướng CP phê duyệt, Cục HHVN phối hợp với Tổng công ty HHVN và cơ quan, liên quan tổ chức Hội nghị Quy hoạch phát triển VTB Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (thời gian dự kiến tổ chức vào giữa tháng 7/2013) nhằm đánh giá việc thực hiện quy hoạch, chính sách phát triển vận tải biển, cơ cấu đội tàu, dự báo lại nhu cầu thị trường, rà soát điều chỉnh nội dung quy hoạch.

Để chuẩn bị cho nội dung Hội nghị, Cục HHVN đề nghị Quý công ty cung cấp một số nội dung như: đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch; đề xuất kiến nghị các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp.

Nội dung cần tập trung vào nhóm cơ chế, chính sách sau: Nguồn vốn để đầu tư phát triển, tái cơ cấu đội tàu; thủ tục mua bán, đăng ký tàu biển, thuế thu nhập doanh nghiệp, phí và lệ phí, giá dịch vụ, cước vận tải...; cơ chế khuyến khích chủ hàng giành quyền ưu tiên vận chuyển hàng hóa để nâng cao thị phần cho đội tàu biển Việt Nam; quản lý vận tải biển và dịch vụ hàng hải...

Cục HHVN đề nghị các đơn vị, công ty tổng hợp các nội dung trên bằng văn bản và gửi về Cục HHVN trước ngày 05/7/2013 qua phòng Vận tải-Dịch vụ hàng hải (Điện thoại: 04. 37683198; Fax: 04. 37683058; Email: vantaidichvu@vinamarine.gov.vn).

Tin khác