Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Giấy chứng nhận sức khỏe của thuyền viên trong thời điểm dịch Covid-19 1152/CHHVN-ĐKTB&TV 03/04/2020 Công văn điều hành
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 877/CHHVN-VTDVHH 13/03/2020 Công văn điều hành
Triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 438/CHHVN-VTDVHH 07/02/2020 Công văn điều hành
Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 469/CHHVN-CTHH 10/02/2020 Công văn điều hành
Triển khai thử nghiệm trang thông tin "Thuyền viên và việc làm" 691/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 11/3/2019 11/03/2019 Công văn điều hành
Miễn giảm giá dịch vụ container, lưu bãi cho các doanh nghiệp nhập khẩu 646/CHHVN-VTDVHH 07/03/2019 Công văn điều hành
V/v thực hiện Công văn số 10674/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông vận tải 3799/CHHVN-TCCB 08/10/2018 Công văn điều hành
Văn bản số 2907/CHHVN-VTDVHH về tăng cường kiểm soát hàng hóa container phế liệu nhập khẩu tại cảng biển 2907/CHHVN-VTDVHH 26/07/2018 Công văn điều hành
V/v Chiến lược IMO ban đầu về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu 1929/CHHVN-KHCNMT 25/05/2018 Công văn điều hành
V/v triên khai Thông tư số 52/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 918/CHHVN-KHCNMT 12/03/2018 Công văn điều hành

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 5040100
    • Online: 100