Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
V/v Nghiên cứu tham gia ý kiến về chiến lược khung của IMO về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển 112/CHHVN-KHCNMT 10/01/2018 Công văn điều hành
V/v công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015 3711/CHHVN-TC 15/09/2017 Công văn điều hành
V/v tham vấn các vấn đề môi trường và xã hội của điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn VN đến năm 2020. định hướng đến năm 2030 1692/CHHVN-KHCNMT 05/05/2017 Công văn điều hành
V/v Triển khai nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2014 của Công ước lao động Hàng hải (MLC 2006) 658/CHHVN-VTDVHH 01/03/2017 Công văn điều hành
V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2020 4413/CHHVN-TCCB 07/11/2016 Công văn điều hành
V/v góp ý kiến đối với 04 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia V/v góp ý kiến đối với 04 dự thảo Quy chuẩn kỹ thu 21/10/2016 Công văn điều hành
V.v triển khai các văn bản QPPL liên quan đến tài nguyên môi trường biển, hải đảo, biến đổi khí hậu. 3189/CHHVN-KHCNMT 15/08/2016 Công văn điều hành
V/v triển khai QĐ số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc 3190/CHHVN-KHCNMT 15/08/2016 Công văn điều hành
V/v hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành hàng hải 2839/CHHVN-VTDVHH 20/07/2016 Công văn điều hành
V/v Tham gia ý kiến về Dự thảo Nghị định đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn. 2830/CHHVN-KHĐT 19/07/2016 Công văn điều hành

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 5040334
    • Online: 89