Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. 41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Thông tư Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.
Quy hoạch tổng thể phát triên hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn 2020 định hướng 2030 2072/QĐ-TTg 22/12/2017 Quyết định
Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam 34/QĐ-CHHVN 10/01/2018 Quyết định
Công điện cơn bão số 01 trên biển Đông 20/CĐ-CHHVN 03/01/2018 Công điện
Công nhận kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam 05/QĐ-CHHVN 03/01/2018 Quyết định Công nhận kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam
Công điện 5195/CĐ-CHHVN 22/12/2017 Công điện
Công điện 5107/CĐ-CHHVN 15/12/2017 Công điện
QĐ phê duyệt danh sách công chức, viên chức, thanh tra viên, nhân viên có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam 1968b/QĐ-CHHVN 30/11/2017 Quyết định
Quyết định về việc công nhận kết quả chấm thi kỳ thu tuyển công chức năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam 1987/QĐ-CHHVN 06/12/2017 Quyết định
Công điện cơn bão số 13 4582/CHHVN-ATANHH 10/11/2017 Công điện

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 5433961
    • Online: 101