Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Đánh giá tình hình thực hiện quy định pháp luật lao động trong lĩnh vực hàng hải 584/CHHVN-ĐKTB&TV 20/02/2020 Khác
Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT ngày 21/02/2020 quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam 03/2020/TT-BGTVT 21/02/2020 Thông tư
Tờ trình đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT và danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành GTVT giai đoạn 2017-2019 474/TTr-CHHVN 02/04/2020 Khác
Tờ trình đề nghị tặng thưởng Huân chương của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 473/TTr-CHHVN 10/02/2020 Khác
Nghị quyết Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể... Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 63/NQ-CP 26/08/2019 Nghị quyết
Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2019 10 KH/ĐTN Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2019 28/02/2019 Khác
Triển khai thử nghiệm trang thông tin "Thuyền viên và việc làm" 691/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 11/3/2019 11/03/2019 Công văn điều hành
Miễn giảm giá dịch vụ container, lưu bãi cho các doanh nghiệp nhập khẩu 646/CHHVN-VTDVHH 07/03/2019 Công văn điều hành
Tham gia ý kiến bản dịch ra tiếng Anh của Thông tư 08/2018/TT-BGTVT 599/CHHVN-PC 05/03/2019 Dự thảo văn bản Tham gia ý kiến bản dịch ra tiếng Anh của Thông tư 08/2018/TT-BGTVT
Địa chỉ gửi bài đăng tin website Cục Hàng hải Việt Nam Số 495/CHHVN-VP 25/02/2019 Thông báo Địa chỉ gửi bài đăng tin website Cục Hàng hải Việt Nam

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 5040537
    • Online: 132