Ngày ban hành: 
12/02/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
12/02/2015
Số hiệu: 
Số: 129/QĐ-CHHVN
Người ký: 
Cục trưởng Nguyễn Nhật
Tài liệu đính kèm: 

Quyết định về việc hướng dẫn "Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Hàng hải"

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :5054817
    • Online: 45