Ngày ban hành: 
13/01/2016
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
13/01/2016
Số hiệu: 
130/CHHVN-KHCNMT
Người ký: 
Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang
Tài liệu đính kèm: 

Thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu chuẩn bị có hiệu lực

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :5020926
    • Online: 105