Ngày ban hành: 
06/03/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
06/03/2015
Số hiệu: 
Số: 713/CHHVN-TCCB
Người ký: 
Cục trưởng Nguyễn Nhật
Tài liệu đính kèm: 

Về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :5055015
    • Online: 53