CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
1 Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải Cảng biển và luồng hàng hải 2
2 Cho ý kiến đối với dự án xây dựng công trình trong vùng nước cảng biển và các công trình khác xây dựng trong vùng nước cảng biển Cảng biển và luồng hàng hải 2
3 Thỏa thuận việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Cảng biển và luồng hàng hải 2
4 Gia hạn hoạt động của kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Cảng biển và luồng hàng hải 2
5 Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải Cảng biển và luồng hàng hải 2
6 Công bố đưa luồng hàng hải vào sử dụng đối với trường hợp luồng hàng hải công bố sau thời điểm công bố mở cảng biển hoặc luồng hàng hải được đầu tư mới, công bố lại do điều chỉnh, mở rộng, nâng cấp Cảng biển và luồng hàng hải 2
7 Công bố mở bến cảng, cầu cảng, bến phao và các khu nước, vùng nước (bao gồm cả việc đưa kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời vào sử dụng) Cảng biển và luồng hàng hải 2
8 Công bố đóng cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi Cảng biển và luồng hàng hải 2
9 Công bố đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước Cảng biển và luồng hàng hải 2
10 Đề nghị thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời
11 Chấp thuận cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nước cảng biển Cảng biển và luồng hàng hải 2
12 Chấp thuận việc thực hiện sửa chữa, vệ sinh tàu thuyền hoặc thực hiện các hoạt động hàng hải khác trong vùng nước cảng biển nếu có ảnh hưởng đến phương án phòng, chống cháy, nổ Cảng biển và luồng hàng hải 2
13 Đổi tên cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước, cảng dầu khí ngoài khơi đã được công bố Cảng biển và luồng hàng hải 2
14 Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm Cảng biển và luồng hàng hải 2
15 Xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển Cảng biển và luồng hàng hải 2

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :3551775
    • Online: 151