Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 Số: 408/CHHVN-TCCB 03/02/2015 Công văn điều hành Về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2014
Về việc kiểm tra tàu biển Số: 357/CHHVN-ATANHH 28/01/2015 Công văn điều hành Về việc kiểm tra tàu biển
Về việc thực hiện Chỉ thị 32/CT-BGTVT về công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ Số: 175/CHHVN-TCCB 16/01/2015 Công văn điều hành Về việc thực hiện Chỉ thị 32/CT-BGTVT về công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp của Cục Hàng hải Việt Nam Số: 5619/KH-CHHVN 31/12/2014 Công văn điều hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp của Cục Hàng hải Việt Nam
Về việc hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 Số: 5341/CHHVN-TCCB 16/12/2014 Công văn điều hành Về việc hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2014
Về việc tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ngân sách cho các đơn vị dự toán thuộc Cục HHVN Số: 5288/CHHVN-TC 12/12/2014 Công văn điều hành Về việc tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ngân sách cho các đơn vị dự toán thuộc Cục HHVN
Về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014 Số: 5214/CHHVN-VSTBPN 08/12/2014 Công văn điều hành Về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014
Về việc góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu ngành Hàng hải và Quyết định ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành Hàng hải Số: 5080/CHHVN-VTDVHH 28/11/2014 Công văn điều hành Về việc góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu ngành Hàng hải và Quyết định ban hành chế độ báo cáo thống...
Về việc triển khai Cuộc vận động sáng tác về đề tài "Hàng hải Việt Nam 50 năm một chặng đường" trên Tạp chí Hàng hải Việt Nam Số: 4901/CHHVN-VP 17/11/2014 Công văn điều hành Về việc triển khai Cuộc vận động sáng tác về đề tài "Hàng hải Việt Nam 50 năm một chặng đường" trên Tạp chí Hàng hải...
Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng hải cuối năm 2014 Số: 4905/CHHVN-ATANHH 18/11/2014 Công văn điều hành Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng hải cuối năm 2014

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :4971412
    • Online: 100