Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Giải quyết thủ tục tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam - Campuchia. 587/CHHVN-VTDVHH 04/03/2019 Khác
Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2019 theo Quyết định số 2785/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải 2650QĐ-BGTVT ngày 10122018 và số 2785QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 Thông báo
Chuẩn bị nội dung làm việc với các Hiệp hội chuyên ngành 532/CHHVN-VTDVHH 27/02/2019 Khác
Danh mục các Thỏa thuận công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên theo Công ước STCW Danh mục các Thỏa thuận công nhận Giấy chứng nhận 21/02/2019 Khác DANH MỤC THOẢ THUẬN CÔNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN CHO THUYỀN...
Danh sách Hiệp định vận tải biển song phương Danh sách Hiệp định vận tải biển song phương 21/02/2019 Thông báo DANH MỤC 28 HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI BIỂN ĐÃ KÝ KẾT TT Bên ký kết Ngày ký Nơi ký 1...
Giao nhiệm vụ tổng hợp dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính hàng năm 348/CHHVN-TC 01/02/2019 Khác
Một số lưu ý khi hạch toán kế toán theo tt số 107/2017/TT-BTC và lập bc tài chính, bc quyết toán năm, bc tài chính tổng hợp theo quy định mới 88/CHHVN-TC 09/01/2019 Khác
Triển khai thực hiện QĐ số 1281/QĐ_BGTVT ngày 19/6/2018 của Bộ GTVT 2879/CHHVN-TC 25/07/2018 Khác
Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, NSNN 2374/CHHVN-TC 18/06/2018 Khác
Tăng cường công tác quản lý sử dụng tài sản là phương tiện hoạt động của các đơn vị 2233/CHHVN-TC 07/06/2018 Khác

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :4366714
    • Online: 83