Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Thông tư số 01/2018/TT-BGTVT ngày 03/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quảng lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh 01/2018/TT-BGTVT 03/01/2018 Thông tư Thông tư số 01/2018/TT-BGTVT ngày 03/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa...
Luật sử đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 35/2018/QH14 20/11/2018 Luật
Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 16/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Nghị định Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong...
Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải 147/2018/NĐ-CP 24/10/2018 Nghị định Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định điều...
Công điện Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông 5206/CĐ-CHHVN 28/12/2018 Công điện
Công điện về ứng phó với bão số 9 trên biển Đông 4609/CĐ-CHHVN 01/01/1900 Công điện
Công điện về ứng phó với bão số 8 trên biển Đông 4518b/CĐ-CHHVN 17/11/2018 Công điện
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển đặc cách viên chức vào làm việc tại Cảng vụ hang hải hải Bình Thuận 02/QĐ-HĐKTSH 13/11/2018 Quyết định
Công điện Cơn bão YUTU gần biển Đông 4235/CHHVN-ATANHH 29/10/2018 Công điện
Tiêu chuẩn phương tiện thủy công vụ ngành hàng hải TCCS 01: 2017-CHHVN 15/03/2017 Quyết định

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 5020533
    • Online: 77