Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Về việc thông báo kế hoạch thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính 2014 đối với công chức Số: 3901/CHHVN-TCCB 22/09/2014 Công văn điều hành Về việc thông báo kế hoạch thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính 2014 đối với công chức
Về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 25/8/2014 Số: 3908/CHHVN-KHCNMT 22/09/2014 Công văn điều hành Về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 25/8/2014
Về việc tổ chức tự kiểm tra thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Số 3893/CHHVN-TC 19/09/2014 Công văn điều hành Về việc tổ chức tự kiểm tra thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Về việc tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện Số: 3799/CHHVN-VTDVHH 15/09/2014 Công văn điều hành Về việc tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện
Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg, ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ Số: 3757/CHHVN-TC 12/09/2014 Công văn điều hành Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg, ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ
Về việc báo cáo thống kê số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập Số: 3743/CHHVN-TCCB 11/09/2014 Công văn điều hành Về việc báo cáo thống kê số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Về việc triển khai thực hiện Công ước Lao động hàng hải năm 2006 Số 3678/CHHVN-VT&DVHH 08/09/2014 Công văn điều hành Về việc triển khai thực hiện Công ước Lao động hàng hải năm 2006
Về việc báo cáo định kỳ việc giải quyết, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển, dịch vụ hàng hải Số: 3487/CHHVN-VT&DVHH 27/08/2014 Công văn điều hành Về việc báo cáo định kỳ việc giải quyết, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển, dịch vụ hàng hải
Về việc thực hiện thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên theo quy định của Công ước MLC 2006, Công ước STCW 1978 và các sửa đổi Số 3451/CHHVN-VT&DVHH 25/08/2014 Công văn điều hành Về việc thực hiện thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên theo quy định của Công ước MLC 2006, Công ước STCW 1978 và các sửa...
Về việc thu phụ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam Số 3381/CHHVN-VTDVHH 21/08/2014 Công văn điều hành Về việc thu phụ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :5055255
    • Online: 74